SundhedsUniverset

SundhedsUniverset ApS er stiftet og ejet af Peter Thybo, som også er direktør. Virksomheden blev anlagt i 2017 og er placeret i Sunds, Midtjylland.

I 2022 blev Simon Lykke Thybo tilknyttet SundhedsUniverset ApS som fysioterapeut, faglig konsulent og IT-ansvarlig.

SundhedsUniversets aktiviteter og tilbud henvender sig til en særdeles bred målgruppe indenfor kommunale, regionale, private, frivillige og foreningsmæssige aktiviteter, der på hver deres måde ønsker at forebygge sygdomme samt fremme mental sundhed, trivsel, udvikling, mestring, læreprocesser, det gode arbejdsliv, fællesskaber m.v. uanset funktionsniveau og alder (børn, unge, voksne eller ældre).

SundhedsUniversets formålserklæring er at bidrage til fremme af folkesundhed og livskvalitet gennem formidling, læreprocesser og nytænkende indsatser indenfor sygdomsforebyggelse og mental sundhedsfremme.

Sundhedsstyrelsen definerer

Sundhedsfremme som sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere patienter og andre borgeres ressourcer og handlekapacitet.

Forebyggelse som sundhedsrelateret aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og dermed fremme folkesundheden.

SundhedsUniversets aktiviteter og tilbud er grundlæggende bygget op omkring tre områder som i praksis indgår i et dynamisk samspil med hinanden:
– Viden & Forskning
– Læring & Læreprocesser
– Innovation & Praksisudvikling