Konsulentopgaver

Peter Thybo har et stort kendskab til især kommuners opgaver, arbejdsgange og vilkår og har mange års erfaringer som konsulent og projektleder – især omkring samarbejde på tværs.

Er bl.a. præmieret projektleder af Kommunernes Landsforening og har siddet i talrige styre- og arbejdsgrupper bag udviklings- og forskningsprojekter med sundheds- og socialfaglige temaer. Har stor erfaring fra flere kommuner med dannelse og implementering af tværgående og involverende sundhedspolitikker.

Peter kan bookes gennem SundhedsUniverset ApS til kortere eller længere varende konsulentopgaver i ind- og udland.

Det er også muligt at booke Peter til faglig sparring for at kvalificere dit projekt – eventuelt i forbindelse med en fondsansøgning.

Her på SundhedsUniversets hjemmeside er du velkommen til at sende en forespørgsel til Peter vedrørende konsulentopgaver m.v.