Podcast og Video

Udvalgte Podcast og Videoer som Peter har medvirket i.

Jacob Beermann, tidligere styrkeløfter på det danske landshold, nu personlig træner med en kandidatgrad i smerte og stifter og ejer af Maxer.dk, har inviteret mig til en længere samtale om Det Dobbelte KRAM og beslægtede emner. Der ligger 1½ times optagelse på Podcast/YouTube.

Du læse Jacob Beermanns fyldige introduktionsartikel til Podcasten samt høre og se samtalen #50  på YouTube her.

Spilletid: 90 minutter

Produktion: Maxer.dk, 2021

Peter Thybo er hovedpersonen i denne introduktionsfilm til Forskningsenheden i Regionspsykiatrien Vest.

Forskningsenheden arbejder tværvidenskabeligt med naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskaber i et forsøg på at udvikle psykiatrien: “Vi forsøger at gå til kanten af mulighedernes psykiatri” som der bliver sagt i optagelsen. Filmen er blevet produceret i foråret 2021 som et led i regionspsykiatriens flytning til supersygehuset Gødstrup.

Hospitalsledelsen besluttede senere i 2021 at forskningsaktiviteter fremover skulle forankres på Aarhus Universitetshospital hvilket betyder, at Forskningsenheden i Regionspsykiatri Vest gradvist udfases. Derfor er denne informative film desværre ikke længere relevant i forhold til Regionspsykiatrien Vest. Dog viser filmen eksempler på værdien af en tværvidenskabelig tilgang for at udvikle regionspsykiatrien i Danmark, hvilket i høj grad skønnes relevant for psykiatrien generelt.

Spilletid: 7 minutter

Regionspsykiatrien Vest, Region Midt, 2021

NB! LearnLet er netop blevet opkøbt af Schultz Campus Skole. Derfor er det p.t. ikke muligt at se online-foredraget om Det Dobbelte KRAM. Linket forventes at være aktivt igen ca. medio oktober 2023

I et samarbejde med den prisbelønnede digitale læringsplatform LEARN LET er det nu muligt at se 2,10 timer online-undervisningen med Peter Thybo om mental sundhed og sundhedspædagogik: Det Dobbelte KRAM – om beskyttende faktorer for trivsel og robusthed set i et læringsperspektiv.

Undervisningen præsenterer og udfolder hovedmodellen Det Dobbelte KRAM og viser samtidig en række “tag-med-hjem-og-brug-i-praksis-“modeller.

Der tages afsæt i salutogenese som er et evidensbaseret videnskabsområde inden for sundhedsteori. Undervisningen er delt op i seks afsnit:
1) Rigets tilstand
2) En grundmodel for sundhed og trivsel
3) Det Dobbelte KRAM
4) Om sammenhænge mellem fysisk helbred og mental sundhed
5) Hvordan får vi mennesker vi møder til at vokse
6) Hvad har vi lært – og et par afsluttende samlende modeller

Spilletid: 170 minutter

Produktion: Learn Let, 2020

Se nedenstående introduktion til online-foredraget her:

Den danske forfatter og ekspert i neuropædagogik Peter Thybo forklarer, hvordan vores hjerne bliver påvirket af musik, og hvorfor musik virker som medicin for hjernen. Peter Thybo, der har en baggrund som fysioterapeut, har skrevet adskillige bøger om neurovidenskab og neuropædagogiske metoder.

Spilletid: 4,15 minutter

Produktion: InMu Touch, 2019

Se optagelsen her:

Kom på en spændende rejse ind i hjernens komplicerede funktioner med ekspert i neuropædagogik Peter Thybo. Få forståelse for nogle af de konsekvenser hjerneskader kan medføre, samt inspiration til hvilken behandling og pædagogik man kan tilbyde mennesker med hjerneskade.

Fra film-serien Det Hele Menneske kan du i denne film se Peter Thybo sætte neuropædagogik i et salutogent perspektiv. Salutogenese betyder udvikling af sundhed, og handler generelt om, hvordan man skaber grundlag for trivsel, robusthed og handlekraft – i denne sammenhæng i forbindelse med ældre mennesker, der fx har demens eller andre funktionsnedsættelser i hjernen.

Charlotte Voetmann fra Hjerne og Sundhed medvirker også i filmen, og hun giver i sine neuropædagogikkurser en indføring i, hvordan man i dagligdagen lærer at forstå – og reagerer på – reaktioner hos mennesker med demens.

Musikterapeut Lise Høy Laursen fortæller om sit arbejde med leg og musik med bl.a. demensramte, hvor musikken anvendes målrettet i behandlingen og kan både være motiverende og igangsættende, samt beroligende og stabiliserende.

Spilletid: 29 minutter

Produktion: Storyboard Productions, 2015.

Se trailer her:

Peter Thybo var en af hovedtalerne til den nationale 2-dages konference Kunsten at leve – Kultur som sundhedsfremme. Efter hans foredrag lavede AN-TV et længere interview med Peter.

Spilletid: 25 minutter

Produktion: AN TV, 2013

Se interviewet her: