SundhedsUniverset tilbyder

Kurser, kursusforløb og foredrag med SundhedsUniverset planlægges altid ud fra en dialog i forhold til målgruppe, ønsker og behov. Ofte sammensat på tværs af forskellige faglige emner. Her får du ingen standarder!

Komplekse sammenhænge formidles ud fra viden, teori og 35 års praksis- og undervisningserfaring. Dels i forskellige sundheds- og socialfaglige miljøer tæt på såvel fagprofessionelle som borgere/patienter, dels i indsatser for at øge sundhed og trivsel i arbejdslivet i såvel offentlige som private virksomheder.

SundhedsUniverset anvender en meget visuel formidling opbygget om nøgleprincipperne viden, læring, innovation, involvering, teori relateret til praksis, kompetenceløft og praksisudvikling – ofte præsenteret med overraskende pointer.

SundhedsUniverset har med Peter Thybo gennem flere årtier haft kurser/foredrag i både ind- og udland og tilbyder også Workshops, Konferencier- og Konsulentopgaver.

Peter Thybo kan også bookes gennem foredragsvirksomheden Athenas.

  • Kurser, kursusforløb, foredrag m.v. henvender sig til vidt forskellige fag- og målgrupper i offentlige, private og frivillige organisationer, institutioner, virksomheder, foreninger m.v.
  • Indhold, fagligt niveau, præsentation og eventuelt proces tilrettelægges altid i dialog omkring ønsker til den aktuelle målgruppe.
  • Foredrag og eventuelt kurser kan også tilbydes virtuelt som online-webinar. Læs eksempler på tilbagemeldinger fra tidligere afholdte webinar her.
  • Til heldagskurser og længere kursusforløb medfølger et fyldigt kompendium og relevante artikler.
  • Kursusbevis udstedes efter ønske.

Aktivitetsmedarbejdere

Antropologer

Arbejdsmiljøkonsulenter

Byplanlæggere

Demenskonsulenter

Diætister

Ergoterapeuter

Filosoffer

Folkeskolelærere

Forebyggelseskonsulenter

Foreningskonsulenter

Fængselsbetjente

Fysioterapeuter

HR-Aktivitetsmedarbejdere

Antropologer

Arbejdsmiljøkonsulenter

Byplanlæggere

Demenskonsulenter

Jobkonsulenter

Jordemødre

Klinisk diætister

Klinisk undervisere

Kostvejledere

Kultur- og Fritidsmedarbejdere

Ledere

Logopæder

Læger

Massører

Musikterapeuter

Neuropsykologer

Politiet

Politikere

Psykologer

Psykomotoriske terapeuter

Pædagoger (fritid/social)

Socialarbejdere

Socialrådgivere

Sociologer

SOSU assistenter

Sundhedskonsulenter

Sundhedsplejersker

Sygeplejersker

Visitatorer (Visitation & Myndighed)…

Sundhedsstyrelsen

Socialstyrelsen

Sund By Netværket (56 kommuner + Regioner + forbindelse til WHO)

Kommuner/Kommunale sundhedspolitikker i flere kommuner (alle driftsområder: Børn- & Undervisning, Kultur & Fritid, Sundhed, Arbejdsmarkedsområdet, Teknisk område)

EU-metodeudviklingsprojekt (DK, England, Portugal, Litauen)

Arbejdsmiljø, bredt

ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)

Bo- og Aktivitetssteder

Børnehaver

Cykling uden alder

Dagpleje

Dansk Industri (ledelse og arbejdsmiljø)

Dansk Oplysningsforbund

Demensplejecentre

DGI

Falck Healthcare A/S

Familiehøjskole

FC Midtjylland

Folkeskoler

Forsknings- og Udviklingscenter for sundhedsfremme i praksis, UC Syd

Forskningsenheden, Regionspsykiatrien Vest

Genoptræningsenheder

Gymnasier

Hospices

Jordemoderforeningen

Kirkens Korshær

Komiteen for Sundhedsoplysning

Kriminalforsorgen

Livsstilscentre

Lærings- og Mestringsuddannelser

Misbrugsområdet og -centre

Neuropædagogisk udvikling

Patientforeninger og interessegrupper (fx ADHD, Autisme, Kræft, Hjerte, Diabetes, Narkolepsi, Chromosome 10q…)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscentre

Pårørendegrupper, diverse

Region Nord, Midt, Syd, Sjælland, Hovedstaden (inkl. Bornholm)

Regionspsykiatrien, Region Midtjylland

Rehabiliteringscentre

Rigshospitalet / Lokale sygehuse

Robusthedsuddannelsen

SIND skolerne

Socialpsykiatrien

Sundhedscentre

Sundhedspleje

Tale-, Syn- og Hørecenter / Kommunikationscentre

Uddannelsesinstitutioner (sundhed, pædagogik, læring  à Aarhus Universitet (kommuner og samarbejde i sundhedsvæsenet), VIA Uni., UC Syd, UCN, Metropol m.fl.)

Virksomheder, diverse (fx medicinalfirmaer, Siemens…)

Visitations- og Myndighedsenheder