Folkeuniversitetet 2024

Forelæsninger på Folkeuniversitetet i 2024

Folkeuniversitetet blev stiftet d. 1. juli 1898 med det formål at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater. Alle, der havde lyst og interesse, skulle have mulighed for at få indblik i forskningens verden. Undervisningen skulle derfor være tilrettelagt så alle og enhver uanset uddannelsesbaggrund kunne følge med og lære noget. Og jo, bag etableringen af Folkeuniversitet ligger der stor inspiration fra Grundtvigs livslange kamp for folkelig oplysning, hvilket giver et pænt historisk ”schwung”.

Jeg har i mange år holdt forelæsninger om forskellige emner på Folkeuniversitet landet over, og finder stor fornøjelse derved. Foreløbig er følgende forelæsninger planlagte – jeg håber, at vi mødes derude.

Til forelæsningerne vil det være muligt at købe mine bøger til fordelsagtige priser.

DEN GODE HUKOMMELSE

LEV ET GODT OG SUNDT LIV MED DET DOBBELTE KRAM

DET HELE MENNESKE – LÆG ÅR TIL LIVET OG LIV TIL ÅRENE (NY FORELÆSNING)

31. januar 2024
FU Aarhus: Aflast din hjernen og styrk din hukommelse.
En del af forelæsningsserien ”Den gode hukommelse”

https://fuau.dk/aarhus/program/arbejdsliv-ledelse-og-kommunikation/den-gode-hukommelse-2411-307

29. februar 2024
FU Aalborg: Aflast din hjernen og styrk din hukommelse.
En del af forelæsningsserien ”Den gode hukommelse”

https://fuaalborg.dk/aalborg/program/arbejdsliv-ledelse-og-kommunikation/den-gode-hukommelse-2411-117

14. marts 2024
FU Aalborg: Lev et godt og sundt liv med Det Dobbelte KRAM
Helaftensforelæsning, 4 x 45 minutter

https://fuaalborg.dk/aalborg/program/sundhed/lev-et-godt-og-sundt-liv-med-det-dobbelte-kram-2411-079

20. marts 2024
FU Herning: Lev et godt og sundt liv med Det Dobbelte KRAM
Helaftensforelæsning, 4 x 45 minutter

https://fuau.dk/herning/program/psykologi-og-sundhed/lev-et-godt-og-sundt-liv-med-det-dobbelte-kram-2413-142

30. april 2024
FU Aalborg: ”Det hele menneske” – at lægge år til livet og liv til årene
Helaftensforelæsning, 4 x 45 minutter

https://fuaalborg.dk/aalborg/program/sundhed/%E2%80%9Ddet-hele-menneske%E2%80%9D-at-laegge-aar-til-livet-og-liv-til-aarene-2411-248

11. november 2024
FU Aarhus: Lev et godt og sundt liv med Det Dobbelte KRAM
Helaftensforelæsning, 4 x 45 minutter

https://fuau.dk/aarhus/program/psykologi-og-sundhed/lev-et-godt-og-sundt-liv-med-det-dobbelte-kram-2421-145

12. december 2024
FU Emdrup: Lev et godt og sundt liv med Det Dobbelte KRAM
Helaftensforelæsning, 4 x 45 minutter

https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-og-sundhed/lev-et-godt-og-sundt-liv-med-det-dobbelte-kram-2422-160

FORELØBIGE PLANLAGTE FORELÆSNINGER I 2025

9. april 2025
FU Herning: ”Det hele menneske” – at lægge år til livet og liv til årene
Helaftensforelæsning, 4 x 45 minutter

Link til tilmelding kommer…

26. maj 2025
FU Aarhus: ”Det hele menneske” – at lægge år til livet og liv til årene
Helaftensforelæsning, 4 x 45 minutter

Link til tilmelding kommer…

28. maj 2025
FU Emdrup: ”Det hele menneske” – at lægge år til livet og liv til årene
Helaftensforelæsning, 4 x 45 minutter

Link til tilmelding kommer…