Ny bog: Det Hele Menneske

Ny praksisorienteret bog om sundhedspædagogik


Min nye praksisorienterede bog er udkommet på Hans Reitzels Forlag. ”Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis” (288 sider, rigt illustreret i farver).

Bogen henvender sig til professionelle, som arbejder med børn, unge, voksne og ældres sundhed, trivsel og mestring inden for fx sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesfaglige områder.

Gennem det salutogene perspektiv sætter ”Det hele menneske” fokus på sundhedspædagogikkens hvad, hvorfor og ikke mindst hvordan. Ved hjælp af cases og nyudviklede praksismodeller som fx LUP-modellen, ReDi-modellen, Recovery-stjernen og Flow-blomsten gives konkrete værktøjer til, hvordan du kan skabe en effektiv og empatisk indsats, der styrker det enkelte menneskes sundhed og trivsel – gennem læring, handlekompetence og evner til at mestre eget liv.

Læs mere om bogen på Hans Reitzels Forlags hjemmeside: https://bit.ly/3EzzOGk

Jeg takker forlagsredaktør Agnes Ringer og medarbejdere på Hans Reitzels Forlag for et forbilledligt godt samarbejde, og engagerede fagprofessionelle for deres sparring, samt en særlig tak til professor, socialoverlæge og ph.d. Claus Vinther Nielsen for at have skrevet forord til bogen.

Bogen er en selvstændig opfølger til ”Det Dobbelte KRAM” og kan læses alene eller sammen med den. ”Det hele menneske” præsenteres bl.a. på Tranescenen på årets bogforum, der afholdes i Bella Center.