Nyheder

Ny sundhedspædagogisk vejlederuddannelse i Danmark

Den øgede kompleksitet i sygdomsbilledet og social ulighed i sundhed stiller væsentligt øgede krav til sundhedspædagogisk vejledning og tværfaglige indsatser, og dermed også til fagprofessionelles viden, færdigheder og kompetencer – faglige som menneskelige.   Jeg har i samarbejde med Seminarer.dk udviklet et nyt praksisnært uddannelsesforløb i sundhedspædagogik til de mange forskellige faggrupper der hver dag – … Read more

Ny artikel om demens ”Berørt og Bevæget”

Ny artikel om demens ”Berørt og Bevæget” Berørt og bevæget: At navigere livets opgaver med empati. En ikke-guide er en ny artikel som er blevet til i et samarbejde mellem Janne Brammer Damsgaard, Peter Thybo, Nina la Cour Raksmani og Svend Brinkmann. Det er ikke en traditionel guide til demensomsorg, men derimod en opfordring til at … Read more

Konference om naturbaseret mental sundhed

Hvorfor sidde inde, når alt håb er ude? Jeg ser meget frem til torsdag d. 20 juni i Jagtens Hus ved det naturskønne Kalø Vig. Her afholdes Naturlige Ressourcer – en konference om naturbaseret mental sundhed. Konferencen markerer afslutningen på projekt Naturlige Ressourcer, der gennem en årrække har indsamlet data i forbindelse med naturbaserede gruppeforløb for … Read more

Thybo & Høegmark: Nyt kursus i Salutogen og Regenerativ ledelse

Det er desværre velkendt, at der er udfordringer med stress, udbrændthed og nedsat mental sundhed blandt ledere og medarbejdere i arbejdsstyrken. Jeg har sammen med Ph.d. i naturpsykologi Simon Høegmark fra ViNatur, og i samarbejde med Seminarer.dk, udviklet et nyt kursus, som vi håber må kunne inspirere ledere. På kurset har vi så at sige … Read more

Neurokonferencen 2024

Neurokonferencen 2024 Hvert år får 20.000 voksne og 1.550 børn og unge i Danmark en erhvervet hjerneskade. Det er mange – og skaderne kan give særdeles komplekse problemstillinger som i sagens natur ikke blot udfordrer den person som bliver ramt, men også pårørende omkring personen. Den professionelle opgave omkring genoptræning og rehabilitering er typisk kompleks … Read more

Folkeuniversitetet 2024

Forelæsninger på Folkeuniversitetet i 2024 Folkeuniversitetet blev stiftet d. 1. juli 1898 med det formål at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater. Alle, der havde lyst og interesse, skulle have mulighed for at få indblik i forskningens verden. Undervisningen skulle derfor være tilrettelagt så alle og enhver uanset uddannelsesbaggrund kunne følge med og lære … Read more

Ny bog: Det Hele Menneske

Ny praksisorienteret bog om sundhedspædagogik Min nye praksisorienterede bog er udkommet på Hans Reitzels Forlag. ”Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis” (288 sider, rigt illustreret i farver). Bogen henvender sig til professionelle, som arbejder med børn, unge, voksne og ældres sundhed, trivsel og mestring inden for fx sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesfaglige områder. … Read more

Podcast: Sundt Sind

Den nye podcast Sundt Sind er nu i luften – med flere afsnit. Podcasten er for den unge interesserede lytter og den fagprofessionelle, som søger inspiration til at udforske indsatser omkring mental sundhed som fx danske forskere har nørdet ned i, og unge mennesker selv har praktiseret med god effekt. Sundt Sind ønsker at inspirere … Read more

Nyt kursustilbud fra Social- og Boligstyrelsen

Vil I gerne blive endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder med at opnå deres håb, ønsker og drømme for fremtiden og leve meningsfulde og selvstændige liv? Overvejer I et samlet kompetenceløft i det enkelte tilbud eller i hele socialpsykiatrien? Så vil jeg gerne gøre opmærksom på dette nye tilbud fra Social- og … Read more

Forskningsprojektet Robuste Seniorer

Der ligger talrige undersøgelser om risikofaktorer i ældrelivet; hvad der kan svække alderdommen og pille gnisten ud af ældre. Men nu er der kommet et modspil: Den nye forskningsrapport om beskyttende faktorer som medvirker til et godt ældreliv er nu offentliggjort. Projekt ”Robuste Seniorer – når ældre kan selv eller sammen med andre” har gennem … Read more