Nyheder

Neurokonferencen 2024

Neurokonferencen 2024 Hvert år får 20.000 voksne og 1.550 børn og unge i Danmark en erhvervet hjerneskade. Det er mange – og skaderne kan give særdeles komplekse problemstillinger som i sagens natur ikke blot udfordrer den person som bliver ramt, men også pårørende omkring personen. Den professionelle opgave omkring genoptræning og rehabilitering er typisk kompleks … Read more

Folkeuniversitetet 2024

Forelæsninger på Folkeuniversitetet i 2024 Folkeuniversitetet blev stiftet d. 1. juli 1898 med det formål at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater. Alle, der havde lyst og interesse, skulle have mulighed for at få indblik i forskningens verden. Undervisningen skulle derfor være tilrettelagt så alle og enhver uanset uddannelsesbaggrund kunne følge med og lære … Read more

Ny bog: Det Hele Menneske

Ny praksisorienteret bog om sundhedspædagogik Min nye praksisorienterede bog er udkommet på Hans Reitzels Forlag. ”Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis” (288 sider, rigt illustreret i farver). Bogen henvender sig til professionelle, som arbejder med børn, unge, voksne og ældres sundhed, trivsel og mestring inden for fx sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesfaglige områder. … Read more

Podcast: Sundt Sind

Den nye podcast Sundt Sind er nu i luften – med flere afsnit. Podcasten er for den unge interesserede lytter og den fagprofessionelle, som søger inspiration til at udforske indsatser omkring mental sundhed som fx danske forskere har nørdet ned i, og unge mennesker selv har praktiseret med god effekt. Sundt Sind ønsker at inspirere … Read more

Nyt kursustilbud fra Social- og Boligstyrelsen

Vil I gerne blive endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder med at opnå deres håb, ønsker og drømme for fremtiden og leve meningsfulde og selvstændige liv? Overvejer I et samlet kompetenceløft i det enkelte tilbud eller i hele socialpsykiatrien? Så vil jeg gerne gøre opmærksom på dette nye tilbud fra Social- og … Read more

Forskningsprojektet Robuste Seniorer

Der ligger talrige undersøgelser om risikofaktorer i ældrelivet; hvad der kan svække alderdommen og pille gnisten ud af ældre. Men nu er der kommet et modspil: Den nye forskningsrapport om beskyttende faktorer som medvirker til et godt ældreliv er nu offentliggjort. Projekt ”Robuste Seniorer – når ældre kan selv eller sammen med andre” har gennem … Read more

Helaftensforelæsninger på Folkeuniversiteter

Helaftensforelæsning på Folkeuniversiteter om sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM Nedsat mental sundhed, livstilsrelaterede sygdomme og kroniske sygdomme samvirker negativt med hinanden og er blandt de største udfordringer på sundhedsområdet i dag. Hvordan kan man holde alvorlig stress og den første sygdom fra døren og genopbygge sin mentale sundhed og trivsel – også når livet byder … Read more

Diplommodul: Erhvervet hjerneskade

Hvert år får 20.000 voksne og 1.550 børn og unge en erhvervet hjerneskade. Det er mange. Der ligger et komplekst arbejde med rehabilitering til mennesker som bliver ramt på deres hjerne. Det handler ikke alene om at forsøge at komme videre i livet, men også at komme godt videre i livet som et helt menneske. … Read more

Mental Sundhed: EU-projekt

Mental Sundhed: EU-projekt med dansk deltagelse og projektejerskab. ”Health can be learned – creation the adults training courses for healthy life”Uge 41 sætter fokus på mental sundhed over hele verden. I den forbindelse kan jeg gøre opmærksom på det internationale ‘Health can be learned’. Der er tale om et 2-årigt EU-metodeudviklingsprojekt under Erasmus+ som nu … Read more

Ny bog på vej…

(Foto: Inge Lynggaard) Jeg er i fuld gang med at skrive en ny praksisorienteret bog for Hans Reitzels Forlag. Den udkommer i efteråret 2023. Arbejdstitlen er ”Det Hele Menneske – sundhedspædagogikken i Det Dobbelte KRAM”. Bogens målgruppen er fagprofessionelle der arbejder med børn, unge, voksne og ældre i sundheds- og socialfaglige områder. Bogen præsenterer en … Read more