Forskningsprojektet Robuste Seniorer

Der ligger talrige undersøgelser om risikofaktorer i ældrelivet; hvad der kan svække alderdommen og pille gnisten ud af ældre. Men nu er der kommet et modspil: Den nye forskningsrapport om beskyttende faktorer som medvirker til et godt ældreliv er nu offentliggjort.

Projekt ”Robuste Seniorer – når ældre kan selv eller sammen med andre” har gennem 40 livsverdens-interview undersøgt hvilke robusthedsfaktorer, der karakteriserer +60-årige, som ikke modtager kommunal hjælp i Gentofte Kommune.

I rapporten kan du bl.a. læse om Robustheds-Hjulet med ni vigtige beskyttende faktorer for et vellykket ældreliv. Resultaterne sammenlignes med en lignende undersøgelse fra Ikast-Brande Kommune som blev foretaget i 2015. På trods af store forskelle på kultur, opvækst og livsvilkår i de to kommuner, er der ikke de store forskelle på undersøgelsernes resultater. Det synes ganske interessant.

Projekt Robuste Seniorer er et samskabelses- og implementeringsprojekt med seniorer og for seniorer. Undersøgelsen er således også handlingsrettet fremad i samarbejdet med ældre borgere i Gentofte Kommune.

Jeg vil gerne takke Gentofte Kommune og forsker Lis Puggaard for et meget fint og effektivt samarbejde. Det har været en fornøjelse at deltage i projektet som jeg håber kan inspirere kommuner rundt om i landet.

Puggaard L., Thybo P. (2022) Robuste seniorer – Når ældre kan selv eller sammen med andre. Gentofte Kommune.

https://gentofte.dk/media/wlgakaml/robuste-seniorer-tlg-jan.pdf