Nyt kursustilbud fra Social- og Boligstyrelsen

Vil I gerne blive endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder med at opnå deres håb, ønsker og drømme for fremtiden og leve meningsfulde og selvstændige liv? Overvejer I et samlet kompetenceløft i det enkelte tilbud eller i hele socialpsykiatrien?

Så vil jeg gerne gøre opmærksom på dette nye tilbud fra Social- og Boligstyrelsen: Praksiskursus om socialfagligt fokus på sundhed i socialpsykiatrien set i et Recovery-perspektiv. Kursusforløbet er gratis og har fokus på udvikling af praksis gennem prøvehandlinger (aktionslæring). Et forløb med et praksiskursus strækker over nogle måneder med i alt 6 undervisningsdage.

Kursustilbuddet kører foreløbig frem til 2025. Jeg har den fornøjelse at være med i udviklingsgruppen samt underviser på kurserne (Jylland/Fyn) og håber vi ses ”derude”.

Se den grundige kursusbeskrivelse og tilmelding på Komponents hjemmeside, hvor du også kan finde andre kursustilbud til socialpsykiatrien.

https://www.komponent.dk/sopsyk/praksiskursus-socialfagligt-fokus-sundhed

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *