Nyheder

Helaftensforelæsninger på Folkeuniversiteter

Helaftensforelæsning på Folkeuniversiteter om sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM Nedsat mental sundhed, livstilsrelaterede sygdomme og kroniske sygdomme samvirker negativt med hinanden og er blandt de største udfordringer på sundhedsområdet i dag. Hvordan kan man holde alvorlig stress og den første sygdom fra døren og genopbygge sin mentale sundhed og trivsel – også når livet byder … Read more

Diplommodul: Erhvervet hjerneskade

Hvert år får 20.000 voksne og 1.550 børn og unge en erhvervet hjerneskade. Det er mange. Der ligger et komplekst arbejde med rehabilitering til mennesker som bliver ramt på deres hjerne. Det handler ikke alene om at forsøge at komme videre i livet, men også at komme godt videre i livet som et helt menneske. … Read more

Mental Sundhed: EU-projekt

Mental Sundhed: EU-projekt med dansk deltagelse og projektejerskab. ”Health can be learned – creation the adults training courses for healthy life”Uge 41 sætter fokus på mental sundhed over hele verden. I den forbindelse kan jeg gøre opmærksom på det internationale ‘Health can be learned’. Der er tale om et 2-årigt EU-metodeudviklingsprojekt under Erasmus+ som nu … Read more

Ny bog på vej…

(Foto: Inge Lynggaard) Jeg er i fuld gang med at skrive en ny praksisorienteret bog for Hans Reitzels Forlag. Den udkommer i efteråret 2023. Arbejdstitlen er ”Det Hele Menneske – sundhedspædagogikken i Det Dobbelte KRAM”. Bogens målgruppen er fagprofessionelle der arbejder med børn, unge, voksne og ældre i sundheds- og socialfaglige områder. Bogen præsenterer en … Read more

Ny diplomuddannelse

Så er der igen nyt fra Efter- og Videreuddannelsen, VIA University College 🙂 På det nye diplommodul ”Sundhedspædagogik i socialfaglig praksis” sætter vi fokus på forebyggelse, tidlig opsporing af sygdomme samt mental sundhedsfremme og mestring hos mennesker med udviklingshandicap. Det gør vi fordi målgruppen lever gennemsnitlig 20 år kortere end den øvrige befolkning. Det skal vi … Read more

Podcast og Youtube med Maxer.dk

Man kan glæde sig over Sundhedsstyrelsens nye 10 års plan for psykiatrien. De 37 anbefalinger sætter en klar retning for en særdeles tiltrængt udvikling. Hovedrapportens side 105 er en af mine ”yndlingssider”. I afsnittet ’Styrket indsats for mental sundhed hos mennesker med psykiske lidelser’ er min sundheds- og trivselsmodel Det Dobbelte KRAM nævnt sammen med … Read more