Mental Sundhed: EU-projekt

Mental Sundhed: EU-projekt med dansk deltagelse og projektejerskab. ”Health can be learned – creation the adults training courses for healthy life”

Uge 41 sætter fokus på mental sundhed over hele verden. I den forbindelse kan jeg gøre opmærksom på det internationale ‘Health can be learned’.

Der er tale om et 2-årigt EU-metodeudviklingsprojekt under Erasmus+ som nu planmæssigt er afsluttet (trods diverse COVID-19 benspænd).

Projektet har fokus på mental sundhed til forskellige sårbare grupper og anvender ‘Det Dobbelte KRAM’ samt ‘ABC for mental sundhed’ som teoriramme. Resultater og erfaringer har været meget positive og alle deltagerlande Danmark, England, Portugal og Litauen forsætter implementeringen.

Evalueringsrapporten samt diverse materiale ligger nu tilgængelig på en EU-portal (se link til sidst). Her kan du bl.a. læse min over 30 sider lange engelske artikel skrevet i forbindelse med undervisning til projektet. Artiklen introducerer salutogenese samt sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM. Danske nøglemodeller er også oversat til engelsk.

Jeg vil gerne takke projektejer Dansk Oplysningsforbund for et godt initiativ til projektet, et flot samarbejde samt øvrige deltagerlandes vilje til at gennemføre projektet under svære vilkår. Ikke mindst Niels-Anton Svendsen fra Dansk Oplysningsforbund har gjort et kæmpearbejde herfor. Så fint at det kunne lykkes, og projektet forsat udvikler sig.