Diplommodul: Erhvervet hjerneskade

Hvert år får 20.000 voksne og 1.550 børn og unge en erhvervet hjerneskade. Det er mange.

Der ligger et komplekst arbejde med rehabilitering til mennesker som bliver ramt på deres hjerne. Det handler ikke alene om at forsøge at komme videre i livet, men også at komme godt videre i livet som et helt menneske. Det stiller store faglige krav til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre der arbejder på området.

VIA University College i Aarhus tilbyder et diplommodul med praksisnære forløb som giver dig ny viden og forståelse for hvad en hjerneskade betyder for hjernens funktioner og dermed borgeren/patienten. Modulet stiller skarpt på de rehabiliterende tilgange og metoder på hjerneskadeområdet.

Opstart: D. 9. februar 2023, Aarhus, samt d. 29. januar 2024, Aarhus

Du kan stadig nå at tilmelde dig.
Jeg og mine kollegaer på VIA er parate til at tage godt imod dig.

Se fuld beskrivelse af modulet her:

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/rehabilitering-efter-erhvervet-hjerneskade