Ny bog på vej…

(Foto: Inge Lynggaard)

Jeg er i fuld gang med at skrive en ny praksisorienteret bog for Hans Reitzels Forlag. Den udkommer i efteråret 2023. Arbejdstitlen er ”Det Hele Menneske – sundhedspædagogikken i Det Dobbelte KRAM”. Bogens målgruppen er fagprofessionelle der arbejder med børn, unge, voksne og ældre i sundheds- og socialfaglige områder.

Bogen præsenterer en nyudviklet dynamisk model for Det Hele Menneske som udvider den bio-psyko-sociale sundheds- og sygdomsforståelse for at tydeliggøre vigtige indbyrdes dynamikker mellem forskellige områder.

Med afsæt i den nye model samt min sundheds- og trivselsmodel Det Dobbelte KRAM sættes kursen mod ’sundhedspædagogikkens hvordan’. Her præsenteres en udvidet relationsdidaktisk model der tilbyder sig som et styringsredskab for salutogene læreprocesser der knytter sig til sundhedspædagogik i praksis.

Jeg vil gerne takke jer der har opfordret mig til at gå i gang med dette projekt. Jeg nyder den krævende, men også spændende proces med at skrive fagbøger, og håber at kunne få lejlighed til at præsenterer de nye modeller og pointer til foredrag og kurser rundt om i landet, bl.a. på diplommoduler på Efter- og videreuddannelses på VIA University College.