Ny diplomuddannelse

Så er der igen nyt fra Efter- og Videreuddannelsen, VIA University College 🙂

På det nye diplommodul ”Sundhedspædagogik i socialfaglig praksis” sætter vi fokus på forebyggelse, tidlig opsporing af sygdomme samt mental sundhedsfremme og mestring hos mennesker med udviklingshandicap. Det gør vi fordi målgruppen lever gennemsnitlig 20 år kortere end den øvrige befolkning. Det skal vi have gjort noget ved – og vi må samarbejde om det.

Modulet er meget praksisnært. I undervisningen vil du fx møde sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM samt min nye relationsdidaktiske model der knytter an til ’sundhedspædagogikkens hvordan’. Du vil møde mange andre spændende emner og værktøjer som du kan bruge i praksis.

Håber vi ses på modulet. Det er nemt at melde sig til – og vi er parate til at tage godt imod dig og dine kollegaer!

Læs om modulet og tilhørende ny artikel her: