Podcast og Youtube med Maxer.dk

Man kan glæde sig over Sundhedsstyrelsens nye 10 års plan for psykiatrien. De 37 anbefalinger sætter en klar retning for en særdeles tiltrængt udvikling. Hovedrapportens side 105 er en af mine ”yndlingssider”. I afsnittet ’Styrket indsats for mental sundhed hos mennesker med psykiske lidelser’ er min sundheds- og trivselsmodel Det Dobbelte KRAM nævnt sammen med ’ABC for mental sundhed’:

“De dokumenterede erfaringer fra ABC for mental sundhed samt arbejdsgrundlaget ‘Det Dobbelte KRAM’ kan danne et fælles afsæt for forståelse af mental sundhed bredt i befolkningen såvel som på de psykiatriske afdelinger og i socialpsykiatrien, herunder på bostøtte- og botilbudsområdet”.

Det Dobbelte KRAM er indtil videre præsenteret i 10 lande og er centralt i et netop afsluttet EU-metodeudviklingsprojekt ”Health can be learned” som også involverer ’ABC for mental sundhed’.

Du kan læse mere om modellen og den bagvedliggende sundhedsforståelse i min bog ”Det Dobbelte KRAM – et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel” (Hans Reitzels Forlag).

Du har også mulighed for at se og/eller lytte i en ny YouTube video og Podcast, hvor Master of Science m.m. Jakob Beermann fra Maxer.dk har inviteret mig til en længere samtale om Det Dobbelte KRAM og ”hele mennesker”. Her hører du bl.a. om baggrunden for at have udviklet modellen.